دایکندی: به‌بهره‌برداری و تهداب گذاری دو باب مکتب در گیروی ولسوالی شهرستان

طی سفر که سید انور رحمتی والی دایکندی به مناطق دور افتاده گیروی ولسوالی شهرستان آن ولایت داشت، لیسه ذکور آشوغولکه را افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد. این مکتب با ظرفیت هشت اتاق درسی و اداری با هزینه بیش از ۱۵ میلیون افغانی از سوی برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات، تکمیل شده است.


متعاقباً والی دایکندی با هیئت معیتی به منطقه چوچان رفته، مکتب نسوان چوچان را تهداب گذاری کرد. این مکتب برای اولین بار در دایکندی به شکل نمونه با ظرفیت ۲۴ اتاق درسی با هزینه ۲۹ میلیون و ۵۰۰ افغانی در سه منزل به شکل پخته و اساسی از سوی وزارت معارف تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفتۀ والی دایکندی قرار است در سال آینده به تعداد ۲۰۶ باب مکتب در سطح دایکندی از طریق برنامه اقرأ اعمار گردد.