جلسه ماهوار با ولسوالان در ولایت تخار تدویر یافت

ابتدا طبق اجندا روی آگاهی دهی و‌تشویق مردم جهت اشتراک در پروسه ثبت نام تقویتی، انتخابات ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاد گردید.

والی تخار ضمن ستایش از فعالیت و کارکرد های ولسوالان خواجه غار و اشکمش، از انها خواست تا جهت تقویت روابط مردم با حکومت، بر علاوه ایجاد شورای عدلی و قضایی در سطح ولسوالی ها، شورای مشورتی مردمی را نیز ایجاد نمایند.