سفر کاری به منظور ایجاد نخستین میدان فرهنگی در ولسوالی میر بچه کوت

قرار است، به پیشواز صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، نخستین مرحله برنامۀ ایجاد میدان‌های فرهنگی، از ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل به زودی آغاز گردد.
طی سفر کاری که داکتر سمیع حامد مشاور ارشد امور نوآوری ریاست جمهوری و محمد انور وفا سمندر، مشاور امور فرهنگی اداره مستقل ارگانهای محلی، به ولسوالی میربچه کوت داشتند، در مشوره و همکاری با ولسوال میربچه کوت، میداني را در پارک شهر میربچه کوت، غرض ایجاد نخستین میدان فرهنگی ولسوالی، به سطح کشور انتخاب نمودند.

این برنامه در مرحله نخست به کمک مشاوریت ارشد امور نوآوری ریاست جمهوری، در ده ولسوالی افغانستان و به صورت بلندمدت با استفاده از امکانات ادارات محلی، و کمک مردم، در ۳۸۸ ولسوالی کشور، تطبیق خواهد شد. براساس طرح نخست، میدان فرهنگی ولسوالی در جاها و موقعیت‌هایی‌که برای همه قابل دسترس باشد، ایجاد خواهد شد. وسط میدان به بیرق بزرگ ملی مزین خواهد بود و چهار طرف آن خیمه‌هایی با استفاده از منابع محلی ( چوب، نی، تکه، سنگ و…) به شکل زیبا و رنگارنگ ساخته خواهد شد و هر خیمه ویژهء یک فعالیت خواهد بود. همچنان نمایشگاه صنایع دستی، غذاهای محلی و زراعتی نیز در این میدان‌ها برگزار خواهند شد. در هر میدان همچنان وسایل سرگرمی سنتی وجود خواهد داشت.

با وصف آنکه برنامه شکل تفریحی- آموزشی را دارد، هدف اساسی ان، رشد و کشف استعدادها و از حالت پنهان، به حالت فعال آوردن خلاقیت‌های موجود کودکان و نوجوانان، می‌باشد.
در درازمدت این میدان ها دایمی ساخته خواهند شد و بین میدان‌های ولسوالی‌ها مسابقهء ولایتی و بین ولایت‌ها مسابقهء ملی برگزار خواهد شد.