سید انور رحمتی مشکلات مردم ولسوالی خدیر را بررسی کرد

سید انور رحمتی والی دایکندی طی سفر به ولسوالی خدیر مشکلات باشنده‌‌های آن ولسوالی را در بخش های زیربنا، معارف، صحت، امینت و زراعت را استماع نموده بر حل آن از طریق ادارات مربوطه تاکید ورزید.
در جریان این سفر، والی دایکندی مرکز آموزشی حرفه و فن که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی راه اندازی و تطبیق می گردد و همچنین پل صد متره دهن شکردره که به هزینه بیش از ۲۹ میلیون افغانی اعمار شده است را نیز افتتاح نمود.
رحمتی طی نشست با باشنده‌‌‌‌گان خدیر آنان را بخاطر اشتراک در پروسه تقویتی ثبت نام رای دهی تشویق نموده از آنان خواست که در پروسه متذکره هرچه پرشورتر شرکت نموده و در تذکره‌های شان استیکر نصب نمایند.