ولسوالی‌های امن کشور شاهد ایجاد میدان فرهنگی خواهد بود

قرار است ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در هماهنگی با مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور نو اوری به هدف بازپروری روحیه صلح، همکاری، همدیگر پذیری و نزدیک ساختن دولت با مردم، (میدان فرهنگی ولسوالی) را در چند ولسوالی کاملاً امن کشور ایجاد نماید.
محمد انور وفا سمندر مشاور فرهنگی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در دیدار با محمد یعقوب حیدری والی کابل، گفت: ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در نظر دارد، تا به پیشواز از صدمین سالگرد استرداد استقلال و حفظ فرهنگ اصیل کشور، پروگرام‌های قابل ملاحظه را در دست گیرد. به گفته وی به هیمن منظور قرار است، ده مرکز فرهنگی در ده ولسوالی‌های مختلف ولایت کابل در آینده نزدیک گشایش یابند.
به گفتۀ سمندر، که در این مراکز، خیمه‌های فرهنگی مختلف که شامل پروگرام‌های تفریحی، فرهنگی و آ موزشی است، ایجاد خواهد گردید.
وی از اداره محلی کابل خواست، تا برای عملی شدن و بهبود این پروگرام‌ها همکاری همه جانبه نمایند.
در همین حال، محمد یعقوب حیدری والی کابل از پروگرام های که از سوی مشاوریت فرهنگی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در پیوند به بزرگذاشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، پلان شده اند، حمایت نموده، خاطر نشان نمود، که بمنظور حفظ فرهنگ بومی کشور، طرح بنیادی و اساسی باید ترتیب گردد.
حیدری در بخش از صحبت‌هایش گفت که برای شورای جوانان، فرهنگیان و ورزش کاران مجتمع فرهنگی تاسیس او اعمار گردد تا انان بتواند ضمن برگزاری جلسات پروگرام های فرهنگی، مسابقات ورزشی و سایر برنامه های تفریحی را در فضای ارام انجام دهند.