برګزاری کنفرانس دست‌اوردهای شبکه ولایتی زنان دایکندی

انجمن اجتماعی زنان پیشگام شهر نیلی تحت عنوان “پروژه نظارت بر صلح و امنیت زنان” کنفرانسی را پیرامون دست‌آوردهای شکبه ولایتی زنان برگزار کرد.
در این مراسم سید انور رحمتی والی دایکندی تأمین صلح و امنیت زنان را یک امر ضروری خوانده گفت: “در شرایط کنونی زنان در افغانستان، بعد از چهل سال جنگ و ناامنی، حضور نسبتا خوبی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به دست آورده‌اند.


به گفته وی با وجود پیشرفت‌ها، زنان هنوز هم با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای در اجتماع و فعالیت‌های‌شان در عرصه‌های مختلف اجتماعی مواجه‌اند.
والی دایکندی همچنان در ادامه سخنانش مشارکت زنان دایکندی را طی چند سال گذشته و فعالیت‌های گسترده‌شان، در انتخابات، معارف و ادارات خوشبینانه توصیف کردند و حضور زنان دایکندی را در عرصه‌های مختلف در سطح کشور پیشگام دانست.
گفتنی است که انجمن اجتماعی زنان پیشگام شهر نیلی در سال ۲۰۱۸ میلادی، از سوی تعدادی از زنان نخبه‌ی دایکندی ایجاد گردیده و برای رسیدگی به مشکلات زنان فعالیت می‌کند.