شهروندان شهر نیلی از خدمات آب آشامیدنی شهری بهره‌مند می‌شوند

فاز اول شبکه آب‌رسانی درشهر نیلی مرکز ولایت دایکندی، توسط “سید انور رحمتی” والی ولایت،افتتاح گردید.

قرار است این فاز آب‌رسانی با سه پمپ استیشن و دیزاین جنراتور تکمیل گردد که در حدود پنج‌هزار خانه را در شهر نیلی تحت پوشش خدمات آب‌رسانی قرار خواهد داد.

والی ولایت، از فعال‌شدن فاز دوم شبکه آب‌رسانی خبر داد و افزود: در این زمینه کار با دو شرکت دیگر جریان دارد، ما می‌خواهیم بین سکتور خصوصی رقابت به معنای واقعی کلمه ایجاد شود و خدمات شهری بهتر، برای شهروندان دایکندی فراهم گردد.