سه پروژه عام‌المنفعه در ولایت غور به بهره‌برداری سپرده شد

این پروژه‌ها شامل ساخت ذخایر آب، اعمار دیوارهای محافظوی برای چشمه‌ها، نصب میترآب در تمام خانه‌ها و شیردهن به هزینه ۱ میلیون ۷۴۴ هزار افغانی مشمول ده درصد سهم مردم از بودجه برنامه‌های ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیات و انکشاف دهات در روستاهای پلک و نو طویله ولسوالی لعل و سرجنگل ساخته شد است.
گفته می‌شود با بهره‌برداری این پروژه ها ۶۸۰ خانوده و ۵۵۰ دانش‌آموز که پیش از این با مشکلات آب صحی روبه‌رو بودند مرفوع گردید.