نخستین پروژه اسفالت شاهراه غور_ کابل افتتاح گردید

نخستین پروژه اسفالت شاهراه غور- کابل به روز یک‌شنبه ۲۹ ثور، از سوی غلام ناصر خاضع والی غور در حضورداشت روسای ادارات محلی، اعضای شورای ولایتی، بزرگان اقوام و نهادهای مدنی افتتاح گردید.
والی غور حین افتتاح پروژه یادشده گفت: این محصولِ ده‌ها سال زحمت‌کشی و دادخواهی شما غوریان است که امروز به ثمر می‌رسد و آغاز موثر برای انکشاف شاهراه عمومی غور و مرکز افغانستان می‌باشد.


در کنار آن، فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی آغاز کار اسفالت سرک را نوید خوش و گام مثبت به سوی انکشاف خواند و از رییس جمهور سپاس‌گزاری نمود، از مردم غور خواست تا در تامین امنیت پروژه آنچه در توان دارند همکاری کنند.
گفته می‌شود، پروژه یادشده بیش از سه میلیون دالر امریکایی هزینه داشته که از بودجه انکشافی دولت پرداخته می‌شود.