بزرگان و مو سفیدان ولایت خوست با معین مالی و اداری ملاقات نمودند

در ملاقات که پیرامون بررسی وضعیت عمومی ولایت خوست صورت گرفت، در حالیکه محمد حلیم فدایی والی خوست نیز حضور داشت، بزرگان قوم نیازی ضمن یادآوری از پیشرفت ها، مشکلات و چالش‌های که فرا راه انان وجود دارند را با روح الله نیازی معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در میان گذاشتند.

 

روح الله نیازی در حالیکه از بزرگان ولایت خوست بخاطر شریک ساختن مسایل مهم از آنها ابراز امتنان ورزید، به آنها اطمینان داد که در قسمت حل مشکلات آنها تا آنجائیکه مربوط این اداره میشود اقدام نموده و در مورد سایر مشکلات و چالشها، در هماهنگی با وزارت خانه ها و ادارات سکتوری مقیم ولایت خوست، اجراآت صورت خواهد گرفت.