یک باب مکتب در شهر شبرغان از سوی بنیاد معارف ترکیه ساخته می‌شود

شاکر گوای وات مسوول عمومی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان تعهد اعمار یک باب مکتب ابتدایه را در دیدارش با لطف الله عزیزی والی جوزجان داد.
شاکر گوای وات” مسؤل عمومی بنیاد معارف ترکیه در افغانستان روی موضوع اعمار ساختمان یک باب مکتب ابتدائیه این بنیاد در شهر شبرغان با مولوی لطف الله “عزیزی” والی ولایت جوزجان دیدار نمود.
لطف الله عزیزی والی جوزجان ضمن تشکری از همکاری‌های کشور دوست ترکیه در قسمت باسازی و نوسازی در ولایت جوزجان، از آمدگی های مقام ولایت در قسمت تطبیق هرنوع پروژه در سطح ولایت جوزجان خبر داد.
افزون بر آن آقای وای وات از همکاری‌ها و حمایت‌های هیئت رهبری مقام ولایت جوزجان در قسمت معارف اظهار تشکری نموده و والی ولایت جوزجان را یک انسان معارف دوست و معارف پرور خطاب نمود.
گفته می‌شود؛ ساختمان این مکتب ابتدائی با همه ملحقات آن در مدت یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.