هفت پروژه کوچک در ولایت فاریاب افتتاح گردید

نقیب الله فایق والی فاریاب همراه با شماري از وكلاي شوراي ولايتي و روساي ادارات دولتي در منطقه كاروانباشي
هفت پروژه تحکمیاتی و توسعه‌یی را افتتاح نمودند .
والي فارياب گفت : این برنامه در چوکات هفت پروژهء عمرانی در ساحه منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت آغاز گردید که از این طریق در کنار تحکیمات حاشیه دریا ، برای صد ها تن از باشندگان کناره دریا نیز کار یابی می‌گردد .
وي گفت، این پروژه نظر به درخواست رهبری ولایت از مركز منظور شده است که برای فاریاب در مجموع ٥٢٠٠ گبیون انتقال گردیده و در این پروژه هر مقدار گبیون که استفاده میشود و برای هر گبیون که از سوی اهالی پرکاری میگردد ، مبلغ ۲۶۰۰ افغانی پرداخت میشود .
این هفت پروژه در مناطق ذيل ميباشد .
۱-سرک باغ به طول ۱۰۰ متر .
۲- تحکیم سربند کوهیخانه الی کاروان باشی .
۳- تحکیم سربند ده عزیزان الی چرمگرخانه .
۴- پایان آسیاب حاجی عبدالله در اونجلاد .
۵- سربند اونجلاد الی قریه علیکه .
۶- سربند قریه امام صاحب واقع قزل قول .
۷- سربند قزل قول واقع پایان دهندره .