والی فاریاب در کنار کارمندان تنظیف شاروالی میمنه افطار نمود

 

نقیب الله فایق والی فاریاب دومین افطاریش را در سفره کارکنان تنظیف شاروالی شهر میمنه افطار کرده زحمات شاروالی میمنه را ستود و آنان را بازوان آبادی و پاکی عنوان نمود.
والي فارياب گفت كه حكومت محلي براي رسيدگي به مشكلات تان همكاري ميكند و هدايت داد كه براي شان مواد غذايي كمك گردد.