برای نخستین‌بار باشندگان پامیر خرد به سرک، کلینک و مکتب دست میابند.

باشندگان ولسوالی واخان به ویژه منطقه پامیرخرد، پس از سال‌ها محرومیت به اثر سعی و تلاش احمد فیصل بیگ‌زاد والی بدخشان و توجه رییس جمهورکشور به سرک موتر، کلینک، مکتب و ده‌ها پروژه اساسی دیگر دست‌ میابند
والی بدخشان در دو سفر اخیرش به ولسوالی واخان و دیدار با مردم پامیر خرد و کلان تعهد سپرده بودکه پروژه‌های انکشافی را در این مناطق روی دست گرفته آغاز می‌نماید. ساخت سرک، کلینک، مکتب، فایبر نوری از طریق کشور چین، اعزام جوانان قرغیز به کشور قرغیزستان از بهر آموزش و سایر پروژه‌ها از تعهدات آقای بیگ‌زاد بوده که بیشتر پروژه‌ها در جریان ساخت می‌باشد.
در این میان ساخت سرک که از منطقه بروغیل به سوی پامیر خرد به طول ۶۰ کیلومتر با هزینه ۴۷۰ میلیون افغانی از سوی بانک جهانی ساخته می‌شود. ومرکز صحی در منطقه پامیر خرد توسط بیناد منطقه‌ای اقاخان ساخته خواهد شد.
گفته میشود که با اعمار این پروژه، اهالی پامیر- بدخشان به مراکزخدمات اولیه وصل شده، سهولت رفت و آمد اهالی این منطقه به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان نیز فراهم خواهد شد.