رئیس جمهور کشور با نمایندگان مردم ولایات غزنی، بامیان، دایکندی و میدان وردک، دیدار کرد

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا حاجی حسین داد خلیلی به نمایندگی از مردم ولایت بامیان، سبحان نایبی به نمایندگی از مردم ولایت دایکندی، نصیر احمد فقیری به نمایندگی از مردم ولایت غزنی و سید رحیم ستار به نمایندگی از مردم ولایت میدان وردک صحبت کردند.
آنان از فیصله دولت در خصوص صلح و برگزاری جرگۀ مشورتی صلح را مورد استقبال قرار دادند و مشکلات محلی شان را در عرصه های مختلف بیان کردند. سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن ابراز تسلیت به خاطر شهادت سه تن و زخمی شدن دو تن از هموطنان ما در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی ، گفت که جای خوشی است که قسمت های بزرگ از وعده های ما در حال عملی شدن است و مهار آب ها در اولویت ما قرار دارد.


وی افزود که قراردادی های گذشته فاسد بودند و اکنون نمی توانند فساد کنند، زیرا اگر فساد نمایند، به زندان خواهند رفت. رئیس جمهور کشور گفت که در پنج ماه آینده زراعت در افغانستان تغییر بنیادی می کند و روی معارف و تحصیلات عالی سرمایه گذاری خواهد شد. رئیس جمهور در اخیر سخنانش خاطرنشان کرد که اقدامات در خصوص تامین امنیت روی دست است و نیروهای امنیتی و دفاعی ما تا حد زیادی در کارکردهای شان موفق می باشند.