والی جدید ولایت تخار معرفی گردید

امروز عبدالحق شفق بحیث والی جدید ولایت تخار با حضور روسای دولتی، اعضای شورای ولایتی، و ولسوالان، اعضای جامعه مدنی و شهروندان این ولایت توسط روح الله نیازی معین مالی و اداری ارگانهای محلی معرفی و رسمآ به کار آغاز کرد.

شهروندان ولایت بر روی امنیت این ولایت تاکید کرده و خواستار توجه در این بخش گردیده اند.

در همین حال آقای نیازی از کارکرد ها، دست آورد های و تطبیق پلان‌ فضل الله مجددی والی اسبق این ولایت قدردانی نموده افزود ‌که والیان،والی یک‌قوم یک حزب یا قشر نیستند بلکه مربوط تمام اقوام بوده و دلسوزانه برای مردم خدمت خواهند کرد.