کمپاین مبارزه با فلج اطفال در ولایت سمنگان آغاز یافت

دور نخستن کمپاین مبارزه در برابر فلج اطفال، به روز شنبه دهم حمل توسط عبداللطیف ابراهیمی والی ولایت سمنگان با چکاندن دوقطره واکسین بر دهن کودک سمنگانی، آغاز ګردید
ایشان هنگام آغاز برنامه از تلاش‌های مسوولان صحت عامه قدردانی نموده ضمن تاکید درخصوص تطبیق به موقع این واکسین به آنان اطمینان داد که به ولسوالان و لسوالی‌ها شش‌گانه ولایت نیز در زمینه جهت همکاری و تطبیق هرچه بهتر این کمپاین حیاتی هدایات لازم داده شده است و شما می‌توانید بدون تشویش در دورترین نقاط این ولایت رفته و امورات کاری‌تان را به پیش ببرید
گفته می‌شود؛ این کمپاین پنج روز ادامه داشته و قرار است که (۱۰۹۶۱۵) طفل زیر سن پنج سال را در سطح ولایت زیر پوشش قرار بدهد