در ولایت بامیان ۳۳۰۰۰۰۰ اصله نهال غرس می گردد

به سلسه برنامه‌های تشویقی غرس نهال در تمامی کشور،این بار مردم بامیان با راه‌اندازی حشرعمومی، زیرعنوان “غرس نهال برای صلح” به روز شنبه دهم حمل، نهال غرس کردند
محمد طاهر زهیر والی بامیان، در برنامه‌ی یادشده گفت: غرس نهال صلح، جزو از هدایات جلالت‌مآب رییس جمهور در آمر نهادینه‌سازی صلح در این وطن می‌باشد و در ۳۴ ولایت کشور عملی شده است
وی غرس نهال صلح را امر نیک و مبارک عنوان کرد و عملی شدن این برنامه را در ولایت بامیان به مردم تبریک گفت.

آقای زهیر، با اشاره به این مطلب که مردم بامیان عملاَ خواستار و طرفدار صلح، امنیت و ثبات پایدار در وطن شان هستند، اضافه نمود: در اینجا ابتکارات زیادی برای نهادینه‌سازی صلح و امنیت انجام گرفته است و در این راستا مردم بامیان گام بلندی را برداشته و برمی‌دارند

در همین حال،سایر سخن‌رانان در رابطه به اهداف و اهمیت نهال شانی و صلح پایدار در کشور تاکید نموده گفتند: سبز می‌کنیم تا بازسازی انجام دهیم و بازسازی انجام می‌دهیم تا صلح پایدار داشته باشیم
گفته می‌شود؛ این برنامه در سطح ولسوالی‌ها نیز ادامه دارد و قرار است در ولایت بامیان، در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳۰۰۰۰۰ اصله نهال غرس گردد