دریافت لوح تقدیر از سوی وزارت امور زنان

وزارت امور زنان کشور به پاس قدردانی از خدمات ارزنده اداره مستقل ارگانهای محلی بخاطر تشویق و سهمگیری فعال در حصه استخدام زنان در پُست های مختلف در سطح مرکز و ولایات، لوح تقدیر عطا نمود.
این لوح تقدیر از سوی دلبر نظری وزیر امور زنان، به نجیب الله مطهری رئیس دفتر مقام اداره سپرده شد. آقای مطهری به نماینده گی اداره، یکبار دگر به حضور فعال زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری تاکید کرد.