والی هرات از میراث های فرهنگی و تاریخی این ولایت بازدید نمود

عبدالقیوم رحیمی والی هرات به روز شنبه ۲۵ همراه با مسوولان اطلاعات و فرهنگ هرات از ساحت شهر قدیم، کوچه گدام و خرقه مبارک، دیدار نمود.
والی هرات هنگام دیدار از مکان‌های تاریخی و فرهنگی هرات، از بی توجهی به بناهای تاریخی که میراث ارزشمند کشورمی‌باشد، ابراز نگرانی کرده برحفظ و مراقبت بناهای تاریخی تاکید نمود. وی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد مسوول خواهان توجه بیشتر و تخصیص منابع مور نیاز جهت مراقبت این بناها شد.


در این میان آریا رئوفیان رییس اطلاعات و فرهنگ نیز از توجه مقام ولایت هرات ابراز سپاس کرد و اطمینان داد که از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ در سالیان اخیر چندین بنای با ارزش تاریخی مرمت و بازسازی شده است .
گفته می‌شود؛ ولایت هرات دارای بیش از هشتصد بنای تاریخی میباشد که متاسفانه در سالیان اخیر کمتر توجه به امور بازسازی و مراقبتی آن انجام شده است.