قرارداد ۳۴ پروژه گبیونی در ولایت بغلان به امضا رسید

قرارداد ۳۴ پروژه گبیونی به روز سه شنبه ۲۱ حوت، میان عبدالحی نعمتی والی بغلان، آصف الله رییس حوزه دریایی، انجمن‌های استفاده کننده آب و شوراهای انکشافی در حضورداشت نماینده شورای ولایتی روسای اقتصاد، مبارزه با حوادث، رییس مهاجرین، رییس فواید عامه، رییس برشنا، رییس سکتوری مقام ولایت و سایر مسوولان ادارات اشتراک داشتند به امضا رسید.
والی بغلان هنگام عقد قرار داد این پروژه ها از مردم خواست تا در تطبیق پروژه‌های یادشده با دولت همکار باشند.
گفته می‌شود؛ تطبیق این پروژه‌ها فرصت خوب اشتغال‌زایی را برای مردم بغلان مهیا ساخته و کار عملی آن به زودی شروع خواهد شد.