پروژه سنگ‌فرش سرک‌های محمود راقی از سوی رییس جمهور منظور گردید

پروژه سنگ‌فرش سرک‌های محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا به روز سه شنبه ۲۱ حوت در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور تدویر یافته بود، منظور گردید.
گفته می‌شود؛ این سرک‌ها به ‌طول ۵،۶ کیلومتر به داوطلبی‌که در ردۀ اول قرار داشت، منظور گردید و مسوولان این اداره مؤظف شدند تا با این داوطلب در زمینۀ ساخت این سرک، با استفاده از تولیدات داخلی مذاکره نمایند.