سه پروژه برنامه ملی راه‌سازی روستایی در ولایت جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد

سه پروژه برنامه ملی راه‌سازی روستایی به ارزش چهار میلیون افغانی که از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد توسط عبدالقادر مالیه معاون مقام ولایت جوزجان افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.
معاون ولایت جوزجان حین بهره‌برداری از نخستین پروژه برنامه ملی راه‌سازی گفت: جای بسا خوشی و مسرت است که ما امروز شاهد افتتاح سه پروژه ملی به خاطر مرفوع ساختن مشکلات شهروندان ما در قسمت سرک که یکی از ضروریات مبرم مردم ما محسوب می‌شود هستیم. عبدالقادر مالیه از مردم ولایت جوزجان خواست تا سرک که سرمایه ملی و از جمله مکان‌های عام‌المنفعه است به خوبی محافظت نمایند و اجازه ندهند این سرک‌های به دلایلی تخریب گردد.
گفتنی‌ست؛ سرک روستاهای نوآباد عربخانه، شیرزاد و سالمزان در درازای ۱۱کیلومتر و به عرض ۵ متر به جغل اندازی گردید.