قرارداد ۱۵ پروژه تحکیماتی سواحل دریایی به هزینه ۳۰ میلیون افغانی به امضا رسید

به روز یک‌شنبه ۱۹ حوت، فضل الله مجددی والی ولایت تخار قرارداد ۱۵ پروژه تحکیماتی گبیونی سواحل دریایی را که ۱۰ پروژه آن به هزینه نزدیک به ۲۰ میلیون افغانی مربوط به ریاست حوزه دریایی تالقان که در فرخار، بنگی و تالقان می‌باشد و پنج پروژه دیگر آن به هزینه بالاتر از ۱۰ میلیون افغانی مربوط به ریاست حوزه دریایی پنج آمو در ولسوالی‌های دشت قلعه، خواجه بهاوالدین و رستاق می‌باشد را با شوراهای انکشافی و انجمن‌های استفاده کنند گان آب در حضورداشت روسای حوزه دریایی تالقان، حوزه دریایی پنج آمو، خدمات سکتوری و منابع بشری مقام ولایت، شهرسازی و اراضی به امضاء نمود.
گفته می‌شود؛ با تکمیل این پروژه‌ها بیشتر از ۵۰۰ هکتار زمین و ۴۰۰ فامیل مسکونی از تخریبات سیلاب‌ها جلوگیری می‌گردد، این پروژه‌ها از طریق بودجه دولت افغانستان تمویل و از سوی انجینران ریاست‌های حوزه‌ دریایی تالقان، پنج آمو، حوزه دریایی زون شمال‌شرق و انجنیران وزارت انرژی و آب نظارت صورت می‌گیرد.