صلح بستر انکشاف و ترقی‌ است

نقیب الله فایق والی فاریاب به روز دو شنبه ۱۳ حوت، با ده‌ها تن از بزرگان منطقه عرب آقسای ولسوالی پشتونکوت دیدار وگفت‌وگو کرد.
در این دیدار بزرگان پشتونکوت از مشکلات محیطی شان یادآوری نموده در خصوص ساخت بند آب‌گردان از بهر آبیاری زمین‌های کشاورزی کشاورزان، ایجاد زمینه کاریابی برای جوانان دانش‌آموخته و همچنان در بخش تامین امنیت خواستار توجه مقام ولایت شدند.
والی فاریاب ضمن سعی وتلاش در حل چالش‌های منطقه یادشده افزود؛ مردم ما تشنه صلح اند و رسیدن به این آرمان چندین ساله راهی جز حفط وحدت و اتفاق وجود ندارد که همه با کنار گذاشتن تمام کینه و کدورت‌ها و خصومت‌های قبلی با یک مشت واحد کنار همه قرار بگیریم و به خاطر داشتن زندگی خوب و مرفع تلاش نماییم.
والی فاریاب علاوه نمود که به یاری خداوند ج در آینده نه چندان دور مردم ما به یک صلح دست خواهند یافت و تمامی مشکلات محیطی از میان برداشته می‌شود؛ چون صلح بستر انکشاف است با برقراری صلح در وطن کارها به وقت و زمان به وجه حسن آن انجام میابد و از اعلان همکاری بزرگان و مردم روستاهای مختلف ساحه عرب آقسای از اداره محلی تشکر کرده در جهت پاسخدهی به نیازمندان و بیجاشدگان این ساحه به خاطر توزیع کمک‌های غذایی نیز وعده داد.