مرکز خدمات مراجعین و اولین مرکز سیار خدمات مراجعین در سطح افغانستان در شاروالی کندز افتتاح شد

روز شنبه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۷ برابر با ۲۳ فبروری تعمیر مرکز خدمات مراجعین شاروالی کندز، مرکز سیار خدمات مراجعین و پروژه کانکریت ریزی کوچه مکتب ابراهیم خیل شهر کندز با حضور عبد الجبار “نعیمی” والی ولایت، الحاج محمد یوسف “ایوبی” رئیس شورای ولایتی، دیپلوم انجنیر فرید احمد “فضلی” شاروال کندز، روئسای ادارات دولتی، اعضای بورد مشورتی شاروالی کندز، نماینده گان جامعه مدنی و رسانه ها افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این سه پروژه که ارزش آن به مجموعی ۶۰۱۵۵۹۷ افغانی میرسد، از بودجه پروژه حکومتداری محلی افغانستان – برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP/LOGO) تمویل گردیده است که قرار آتی اند:

  1. مرکز خدمات مراجعین شاروالی کندز را در خصوص عرضه خدمات کارا، شفاف و موثر جهت کسب رضایت شهروندان از شاروالی و ایجاد سهولت برای شهروندان کمک خواهد کرد تا باشد که خدمات بموقع به شهروندان ارائه گردد.
  2. همچنان برای اولین بار مرکز سیار خدمات مراجعین بر مبنی رهنمود معینیت شاروالی ها که با تجهیز موتر نوع هایس ۲۰۱۶ که دارای تمامی امکانات مانند کامپیوتر، پرینتر، بلندگو، تلویزیون ویژه اعلانات و دیگر سهولت ها میباشد در بخش های آگاهی دهی، رسیدگی به شکایات شهروندان، ارایه معلومات به شهروندان در رابطه به خدمات شاروالی، رهنمایی شهروندان راجع به مقتضیات اداری و پروسه های کاری برای خدمات شاروالی، آگاهی رسانی در خصوص حقوق و وجایب شهروندان و در کل عرضه خدمات شهروند- محور افتتاح و بکار آغاز نمود که مطابق به تقسیم اوقات در شهر کندز خدمات را ارائه خواهد نمود.
  3. پروژه کانکریت ریزی کوچه مکتب ابراهیم خیل که طول آن به ۱۷۷٫۵ متر عرض ۵٫۵ متر میرسد نیز از سوی پروژه لوگو کانکریت ریزری گردیده که برای رفت و آمد شاگردان مکاتب و اهالی گذر ابراهیم خیل زمینه دست رسی به راه مناسب را فراهم میسازد.

ابتدا دیپلوم انجنیر فرید احمد “فضلی” شاروال کندز در مراسم افتتاحیه به هیئت رهبری ولایت خوش آمدید گفته و از پروژه حکومتداری محلی افغانستان – برنامه انکشافی ملل متحد برای اعمار و تجهیز مرکز خدمات مراجعین، ایجاد مرکز سیار خدمات مراجعین و تطبیق پروژه های خدمت رسانی یاد آوری نموده از همکاری های متداوم پروژه لوگو در بخش های افزایش عواید، حکومتداری خوب و ارتقای ظرفیت نیز به قدردانی یاد نموده خواهان همکاری های بیشتر دفتر لوگو با شاروالی گردید.

والی کندز نخست از دفتر لوگو به خاطر همکاری با نهاد‌های حکومتی به ویژه ریاست شاروالی کندز سپاس‌گزاری نموده افزود “امروز جای بسا خرسندی است که ولایت کندز شاهد انکشاف و ارائه خدمات و حکومتداری خوب در بخش های مختلف میباشد.
آقای نعیمی اعمار و تجهیز ادارات دولتی را با امکانات خوب مدیریتی و مدرن به فال نیک گرفته این نوع مرکز را برای تعمیم و نهادینه سازی حکومتداری خوب و شفاف موثر تلقی نموده از شهروندان کندز خواست‌که در همه امور با حکومت محلی کندز همکار و همگام باشند.

در همین حال رئیس شورای ولایتی کندز از کارکرد های اداره شاروالی نیز به نیکی یاد کرده، مامورین و شهروندان را در راستای ارائه خدمات با کیفیت و عالی تشویش و ترغیب نموده خطاب به شهروندان گفتند” با فراهم آوری سهولت‌های اداری باید فرهنگ شهر نشینی را رعایت کرده در پرداخت فیس ها و محصول صفایی توجه جدی داشته باشد و ضمن آن پروژه حکومتداری محلی افغانستان در خصوص معاونت و همکاری های موثر شان به شاروالی کندز ابراز سپاس و امتنان نمودند.

قرار است که مرکز خدمات مراجعین به عرضه خدمات به شهروندان بپردازد و مرکز سیار خدمات در سطح نواحی به شهروندان خدمات مطروحه را ارائه نماید.