کمیته قوانین طرح قانون شوراهای محلی تأیید گردید

جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.
در این جلسه طرح قانون شوراهای محلی، طرح مقررۀ تنظیم امور ممنوع الخروجی اشخاص، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور و طرح تعدیل ماده چهلم قانون قضایای دولت و قانون طرز تحصیل حقوق د کمیته قوانین مورد برسی قرار گرفت.
طرح قانون شوراهای محلی که از سوی وزارت عدلیه به جلسه کمیته قوانین ارائه شد. این طرح قانون به تأسی از احکام مواد یکصد و سی و هشتم، یک صد و سی و نهم و یکصد و چهلم قانون اساسی افغانستان در داخل شش فصل و شصت و چهار ماده تنظیم شده است.
تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واحد اداره محلی، تأمین سهمگیری مردم در طرح و تطبیق برنامه های انکشافی دولت در واحد اداره محلی، تقویت روابط میان مردم و دولت، تعیین وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت شوراهای محلی و تنظیم روابط بین شوراهای محلی با ادارات دولتی از اهدف اساسی این طرح قانون است.


آقای دانش با اشاره به ضرورت قانون شوراهای محلی گفت که با تأیید و تصویب قانون شورا های محلی، از مشکلات موجود در نظام اداره محلی کاسته شده و روند تأمین حاکمیت قانون در محلات به خصوص ادارات محلی نیز تقویت می گردد و با توجه به انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی که در سال آینده برگزار می گردد، وظایف و صلاحیت های این شوراها و نقش آن ها در بهبود وضعیت ولایت و ولسوالی ها و نظارت بر اجراآت ادارات محلی مشخص خواهد شد.
همچنین مسؤلان اداره ارگان‌های محلی، یادآور شدند که طرح قانون شورا های محلی در مشوره با اعضای شوراهای ولایتی، نهادهای بین المللی همکار در بخش حقوقی، افراد متخصص و با استفاده از تجربه ۱۲ سالۀ آن اداره تهیه شده است.
در بحثی که از سوی اعضای جلسه راجع به طرح قانون شورای محلی صورت گرفت، اعضای جلسه پیشنهادهای اصلاحی خویش را هم به لحاظ محتوا و هم در جهت بهبود شکلیات این طرح قانون ابراز داشته و پس از آن طرح قانون شورای های محلی مورد تأیید کمیته قرار گرفت.