جلسه ای هماهنگی تطبیق پروژه ملی لین ۵۰۰ کیلو وات دشت الوان الی ارغنداب دایر شد

جلسه ای همکاری و هماهنگی میان ولایت کابل، پروان، بغلان معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله، وزارت شهرسازی و اراضی، اداره ارگانهای محلی و شرکت برشنا افغانستان به منظور حل مشکلات امنیتی، معضل زورمندان، مشکلات اجتماعی و استملاک زمین ها جهت تطبیق پروژه ملی لین ۵۰۰ کیلو وات از دشت الوان پلخمری الی ارغندی ولایت کابل دایر گردید.