قرارداد سنگ‌فرش پیاده‌روهای شهر چاریکار به امضا رسید

قرارداد سنگ‌فرش‌ پیاده‌روهای شهر چاریکار به روز سه‌شنبه ۳۰دلو، میان رییس اداره زون انکشاف پایتخت و شرکت پیمان‌کار در حضور فضل الدین عیار والی پروان به امضا رسید.
والی پروان از پلان انکشافی پنچ‌ساله اداره انکشاف زون پایتخت برای ولایت پروان سپاسگزاری نموده گفت: انکشاف، توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حال گسترش است و اداره محلی پروان به خاطر تطبیق پلان انکشافی زون پایتخت همکاری و زمینه را فراهم می‌سازد تا برنامه‌های انکشافی مطابق به اهداف و خواست دولت و مردم تحقق یابد.

آقای عیار افزود که پروان از پروژه‌های زیرکار شامل نوسازی و بهسازی ارگ تاریخی جبل‌السراج، استوپه توپدره، اعمار و قیرریزی سرک‌ها، پروژه زراعتی، صحت و معارف یادآوری کرده اضافه نمود که در سال ۱۳۹۸ پروژه‌های بزرگ زیربنایی در پروان تطبیق می‌گردد. او از باشندگان پروان خواست که با یک وحدت نظر وهمدیگرپذیری برای رشد وانکشاف پروان کار کنند.
در همین حال، غلام بهاوالدین جیلانی رییس شورای ولایتی پروان برنامه‌های انکشافی را برای مردم پروان ارزنده خوانده برحمایت شورای ولایتی از کارکردهای دولت تاکید داشت.
افزون برآن، خواجه روح الله صدیقی شاروال چاریکارگفت: این پروژه به ارزش یکصدو چهار میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات ملی ریاست جمهوری از طریق اداره زون انکشاف پایتخت در ناحیه سوم شهرچاریکار تطبیق می‌گردد.
گفته می‌شود؛ پروژه سنگ‌فرش پیاده‌روهای شهر چاریکار ادامه داشته و تمامی پیاده‌رو های شهر چاریکار سنگ‌فرش می‌شوند.