تدویر برنامۀ بررسی نیازمندی‌های زنان و جوانان در ولایات

این برنامۀ که به هدف جست‌وجو و به کنکاش ګرفتن مشکلات زنان و جوانان شانزده ولایت تدویر یافته بود، در آن به شمول جوانان، نماینده‌های مردم در شورای ولایتی و نیز اعضای جامعه مدنی ولایات: بغلان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، غور، هرات، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، پروان، میدان وردگ و زابل اشتراک ورزیده بودند.

این شوراها در چوکات برنامۀ اسلا یا برنامۀ ابتکار تقویت ادارات محلی، و به همکاری ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی راه اندازی شده است.

 سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی میگوید: این نشست ادامۀ نشست‌ی است که چندی قبل در ولایت هرات برگزار شده بود.

به گفتۀ وی هدف از این نشست‌ها بررسی اصلاحات‌ایست که در طی چهار سال گذشته در سطوح مختلف حکومتداری محلی بوجود آمده است. و این اصلاحات باعث زمینه ساز سهم گیری زنان و جوانان در ادارات محلی افغانستان شده است.

خاموش در ادامۀ گفت: تدویر همچون نشست‌ها میتواند در خصوص تقویت هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی و شوراهای محلی تاثیر گذار باشد.

وی خاطر نشان نمود که نظام افغانستان یک نظام مردم محور بوده و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی مصمم است، تا از طریق راهکارها و میکانیزم‌های مختلف، به شهروندان عرضۀ خدمات نماید.

استخدام جوانان در سطوح مختلف حکومتداری محلی، کمرنگ بودن نقش زنان در ادارات محلی و نیز در بسیاری اوقات نقش آنان در سطوح مختلف سمبولیک میباشد، تعدد ادارات برمبنای جنسیت در بسیاری از ولایات نه تنها که مشکلات زنان و جوانان را حل نموده بل، بر مشکلات آنها افزوده است و هم‌چنین در نظر گرفتن پیشنهادات و چالش‌های کمیته‌های زنان و جوانان در محلات و شریک سازی آنها به نهادهای زیربط. از جمله مشکلات و چالش‌های اند که جوانان و زنان درین نشست به آن پرداختند.

قابل یادآوریست، که درین نشست پریزنتیشن‌های از سوی ریاست‌های انسجام و امور شوراهای محلی، پلان و پالیسی حکومتداری شهری، جندر، میثاق شهروندی و نیز ارائه پریزنتیشن در رابطه به وضعیت فعلی و پلان اینده برای جوانان از سوی معینیت امور جوانان و ارائه پریزنتیشن در رابطه به وضعیت فعلی و پلان آینده برای زنان از سوی تیم تخنیکی وزارت امور زنان، به اشتراک کننده‌ها پیشکش گردید. این نشست برای دو روز ادامه خواهد داشت.