اطلاعیه در مورد بورس ماستری کشور بنگله دیش برای کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی

انستیتوت برک کشور بنگله دیش طی یادداشت مؤرخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸ خواهان معرفی چهار تن کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی در برنامه مقطع ماستری(Governance and Development Programme)که دارای شرایط ذیل باشند مطالبه نموده است.

کاندید باید کارمند رسمی این اداره باشد.

کاندید باید کارمند بست های ۲-۳ و ۴ باشد.

کاندید باید حد اقل ۲ سال تجربه کاری در اداره مستقل ارگانهای محلی را داشته باشند.

کاندید باید دارای سند تحصیلی لیسانس (دیپلوم و ترانسکریپت) به زبان انگلیسی توام با مهر و تایید وزارت محترم تحصیلات عالی باشد.

کاندید باید به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد.

سن کاندید باید کمتر از ۳۵ سال باشد.

بناً موضوع به اطلاع عمومی کارمندان محترم اداره مرکزی و کارمندان ولایت، ولسوالی ها، شاروالی ها و شوراهای ولایتی که تحت اثر اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه می نمایند رسانیده میشود، که غرض اشتراک در برنامه فوق قبل از تاریخ اول دلو ۱۳۹۷ فورمه کاندیدان که ضم اطلاعیه هذا میباشد خانه پری نموده و با موافقه آمر ذیصلاح خویش به ایمیل آدرس های manoo.malik2017@gmail.com و ab.khaliq.idlg@gmail.com ارسال نمایند

قابل ذکر است که دعوت کاندیدان و تاریخ برگزاری امتحان بعد از بررسی اسناد به اطلاع شما رسانیده میشود.

یادداشت: در صورت ضرورت به معلومات مزید با محترم عبدالخالق “اشرف زی” هماهنگ کننده ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره دارنده شماره تلیفون ۰۷۷۸۴۵۴۵۱۱ به تماس شده حل مطلب نماید.

برای دانلود فورم بالای گزینه ذیل کلیک نمایید