سه پروژه انکشاف روستایی افتتاح گردید

سه پروژه ی انکشاف روستایی در ولسوالی ورس ولایت بامیان با حضور ولسوال ورس، روسای ادارات سکتوری و باشندگان محل توسط محمد طاهر زهیر والی ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

که این سه پروژه شامل :

  • ترمیم و توسعه ۳۰ کیلو متر سرک، از دهن درنگگ الی قلبه تو تخت ورس از وجوه غیر مشروط ریاست احیاء و انکشاف دهات، با هزینه ۱۲۷۰۵۰۰۰ افغانی، میباشد.

-اعمار ۵.۳۳ کیلومتر سرک با ساختمان‌های آب‌رو آن و یک پایه پل آهن کانکریتی گادری به طول ۲۰ متر از دهن بستوک الی قریه خلچک، از سوی برنامه ملی راه‌سازی راستایی، وزارت احیاء و انکشاف دهات با بودجه ۳۷۹۱۶۱۳۰ افغانی، از بودجه‌ی دولت افغانستان میباشد.

-اعمار پل آهن کانکریتی گادری بازو بالای پجندور ولسوالی ورس، از برنامه ملی راه‌سازی روستایی با بودجه ۳۴۳۹۱۵۲۰ افغانی، تطبیق و به بهره‌برداری سپرده شد.