سنگ‌بنای یک باب مکتب در ولسوالی کهسان هرات گذاشت شد

ام‌روز چهارشنبه ۲۸ قوس، محی الدین نوری معاون مقام ولایت هرات در سفرش به ولسوالی کهسان سنگ‌بنای یک باب مکتب را در حضور داشت مسوولان معارف و باشندگان محل گذاشت.
سرپرست مقام ولایت هرات پس از اتحاف دعا بروح ولسوال و شاروال فقید کهسان گفت: پس از این پلان‌های انکشافی در همکاری نزدیک با مردم و مسوولان ولسوالی‌ها تدوین می‌شود. وی افزود؛ موسسات مکلف اند تا پروژه‌ها را در مناطق دور افتاده ولسوالی‌ها اجرا نمایند. او اضافه نمود که بر اساس تقاضای مقام ولایت قرار است دو باب دارالمعلمین در اسلام قلعه و شهر ک تورغندی ساخته شود. او همچنان از اعمار ساختمان‌های ولسوالی‌های کوه زور و کهسان در سال آینده خبرداد.

مسوولان معارف هرات گفته اند که از این مکتب به گونه‌ای مستقیم نزدیک به سه هزارتن از شاگردان صنوف مختلف مکتب بهره‌مند خواهند شد.
معاون ریاست معارف هرات در این مراسم گفت: در حال حاضر چهل وچهار باب مکتب در ولسوالی کهسان فعالیت دارد که در آن نزدیک به پنجاه هزار دختر و پسر سرگرم آموزش هستند.