گامی ستودنی در راستای توسعه و انکشاف سمنگان برداشته شد

به روز یک‌شنبه پانزدهم میزان، سنگ‌بنای مارکیت جدید دُر مندوی غله‌جات ریاست شاروالی ایبک، توسط عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان درحضور داشت رییس شورای ولایتی، علما، شاروال شهر ایبک و مسوولان محلی به هزینه نزدیک به ۲۱ میلیون افغانی گذاشته شد.
والی سمنگان حین تهداب‌گذاری این بنای عام‌المنفعه ضمن عرض تبریکی به مردم سمنگان و قدر دانی از تلاش‌های فراوا اداره محلی گفت: تلاش صورت گیرد تا این مکان که در گستره یک هزار متر مربع ساخته می‌شود، به‌گونه معیاری ساخته شود؛ در صوت عدم‌توجه و کار بی‌کیفیت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.