همه مان مسوولیت داریم تا در زمینه بهتر آموزش و پرورش تلاش نمایم

به روز یک‌شنبه پانزدهم میزان، شصت تن از معلمان اناث معارف پنجشیر دریک کارگاه آموزشی دوازده روزه از طرف برنامه پروموت راه‌اندازی شده است،آموزش می‌بینند.
در این محفل محمد امین صدیقی معاون ولایت پنجشیر در سخنان شان برارتقای دانش و بلندبردن سطح آگاهی معلمان تاکید داشته، افزودند: همه ما مسوولیت داریم تا زمینه‌های بهتر آموزش و پرورش را به فرزندان و نسل آینده ما فراهم نموده و معلمان به صفت مشعلداران جامعه و آموزگاران واقعی مسوولیت سنگین و بزرکتری دارند تا خود را با زیور علم ودانش روز و شیوه‌های مدرن درسی خوبتر و بهتر آماده نمایند، وی نیز از حمایت برنامه پروموت و برگزاری کارگاه آموزشی قدردانی نمود