بیست و هشت تن برای شاروال شدن رقابت میکنند

طی مراسم که به همین مناسبت روز سه‌شنبه ۲۷ سنبله در تالار ادارۀ ارگان‌های محلی تدویر یافته بود، ۲۸ تن برای رسیدن به کرسی رهبری شاروالی‌های مزارشریف، کندهار و سرپل رقابت نمودند. بر بنیاد طرزالعمل جدید، سه تن از نامزدانی که بلندترین نمره را در پروسۀ رقابت آزاد از آن خود کرده باشند، به ریاست جمهوری فرستاده می‌شوند. ریاست جمهوری از آن میان، یک تن را به حیث شاروال برمی‌گزیند. درین مراسم ایمل صالحزی رئیس عمومی منابع بشری اداره ارگان‌های محلی، اکبر دشتی سرپرست ریاست استخدام و بریالی هلمند کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک ورزیده بودند.