دیدار رئیس عمومی اداره ارگان‌های محلی، با بزرگان پکتیکا

عبدالمتین بیگ رئیس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی، شماری از بزرگان قومی ولایت پکتیکا را امروز یک شنبه در دفتر کارش دیدار کرد. او در این نشست به خواسته‌ها و مشکلات آنان گوش فرا داد.

در این دیدار بزرگان نامبرده از وضعیت کنونی ولایت پکتیکا سخن گفتند.

آنها مشکلات موجود در یک تعداد اداره‌ها و ولسوالی‌های آن ولایت را با آقای بیک شریک کرده و در رابطه مشوره‌ها و خواست‌های شان را مطرح کردند.

عبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی، برای این بزرگان اطمینان داد که برای مشکلات شان راه‌حل لازمی جستجو و پیشنهادهای آنان را با مقام عالی ریاست جمهوری و مقامات مربوطه شان شریک می کند.

محترم بیک از روابط مردم پکتیکا با حکومت ستایش کرده و از همکاری همه جانبه آنان با نظام و حکومت محلی تشکری کرد.

در این نشست عبدالمتین بیک نقش بزرگان قومی را در عرصه‌های تطبیق پروژه‌های زیربنایی در سطح محلی، شفافیت در عرضه خدمات حکومتی، تحکیم امنیت در ولسوالی‌ها و تحکیم روابط میان مردم با حکومت، بسیار مهم شمرده و بر همکاری بیشتر بزرگان این ولایت با حکومت محلی تاکید نمود.