زنان در مورد سهم فعال شان در حکومت با رییس عمومی اداره ارگان‌ محلی دیدار و گفت و گو نمودند

شماری از زنان ولایت مختلف و شبکه زنان، امروز با عبدالمتین بیک رییس عمومی اداره ارگان‌های محلی پیرامون مشکلات و سهم‌‌شان در ادارات دولتی گفت‌وگو نمودند.
آنان گفتن؛ اداره ارگان‌های محلی در بخش های مختلف دوایر دولتی کشور در مورد سهم زنان توجه نموه است که در این اواخر تعدادی از شارولان، معاونان و والیان را در سطح ولایات گماشته است که این یک گام ستودنی و قابل توجه است و باید پروسه سهم گیری زنان در سطوح مختلف دوایر دولتی ادامه یابد. و از استعداد و توانای زنان در عرصه های مختلف استفاده صورت بگیرد.
عبدالمتین بیک رییس عمومی اداره ارگان‌هالی محلی، تعهد سپرد تا در سهم‌دهی زنان بر بنیاد اصل شایسته سالاری تلاش نموده تا زنان بتوانند سهم و مسولیت خویش را جهت ساختن کشور و تطبیق حکومت داری خوب ادا نمایند.
آقای بیک افزود؛ به زودی در دو ولایت دیگر معاونان زن گماشته خواهد شد.