نشست مشورتی مسوده قانون شوراهای محلی برگزار گردید

این نشست که به روز چهارشنبه ۷ سنبله، با حضور مقامات اداره ارگان‌های محلی، محمد یعقوب حیدر والی ولایت کابل، منیره یوسف‌زاده معاون اجتماعی ولایت کابل، و مقامات و روسای شورای‌های ولایتی ولایات، کابل، غزنی، دایکندی، بامیان، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردک، پنجشیر، کاپیسا و پروان در کابل توسط ارگانهای محلی گزار گردید.

در این نشست ضمن استماع دیدگاه¬ها و پیشنهادات اشتراک‌کنندگان پیرامون مسوده قانون شوراهای ولایتی، در مورد نحوه فعالیت، صلاحیت‌ها و ظایف شوراهای ولایتی، تامین ارتباط میان ادارات محلی ، شوراهای محلی، مقام ریاست جمهوری، شورای وزیران و اداره ارگان‌های محلی معلومات ارایه گردید.


سعید احمد خاموش رییس عمومی انسجام امور شورای محلی اداره مستقل ارگان¬های محلی، تهیه مسوده قانون شوراهای ولایتی را در راستای قانومندساختن شوراها مهم پنداشته گفت: در قانون جدید شوراهای محلی وظایف و مسوولیت‌های ولسوالان و شوراهای محلی به وضاحت ذکر گردیده و با عملی ساختن این قانون در بخش سکتور اداری و شوراهای محلی همصدایی ایجاد خواهد گردید.


در همین حال، محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت: قانون شوراهای محلی برای آغاز یک حکومت‌داری خوب و قانونمند ساختن اداره شوراهای محلی بستر نیک خواهد بود و این اقدام تاریخی ارگانهای محلی ستودنیست.
در عین حال، محمد حامد کریمی ریییس پلان و پالیسی ارگانهای محلی، پیرامون پالیسی جدید حکومت¬-داری محلی برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمودند.

بر بنیاد پالیسی جدید حکومت‌داری محلی و تصویب جلسه حاکمیت قانون شورای وزیران، تمام ولسوالی¬های کشور به پنج کتگوری سرحدی، شهری، نیمه شهری، ترانزیتی و دارنده معادن طبیعی تقسیم شده است. و همچنان در این پالیسی در مورد صلاحیت¬های مالی والیان، ولسوالان و شاروالان روشنی انداخته شده است.