ماسترپلان جدید شهری زرنج به امضای رسید

در دیداری که اعضای شورای ولایتی نیمروز با مسوولان وزارت شهرسازی ومسکن، به روز چهار شنبه ۲۱ سنبله داشتند نعمت الله صدیقی عضو شورای ولایتی نیمروز همرا با هییت محلی که به کابل تشریف آورده بودند ازبرخی مشکلات فرار روی مردم ولایت نمیروز یاد اوردی نموده، توجه وزارت شهری سازی را در زمینه آن خواست. در همین حال سرپرست وزارت شهری سازی ومسکن؛ ضمن استعماع مشکلات آنان پیرامون ساخت بخش اخیر پوهنتون نیمروز، اعمار ساختمان‌های ولسوالی‌های چخانسور، خاشرود و دلارام، ماستر پلان جدید شهری زرنج را نیز امضا کرد.