حکومت محلی کندز در راستای بهبود زندگی بینوایان و، وارثین شهدا متعهد است.

عبدالجبار نعیمی والی کندز در دیدار با محمد وسیم الدین، کودکی که دوسال پیش پدرش را در اثر انفجار ماین در والسوالی خان آباد از دست داده بود مطلب فوق را بیان داشت.
وسیم بعد از، از دست‌دادن پدرش تنها نان آوری فامیل است که چرخ‌بال زندگی‌اش را گاهی خلاف و گاهی هم مطابق به میلش به پیش می‌برد.
والی کندزدست نوازنش را بر سر محمد وسیم می‌گذارد، واو را فرزند قهرمانی خطاب می‌کند که،پدرش جان شرین خویش را برای آرامش مردم و سرزمین خویش از دست داده است .
آقای نعیمی دستگیری بینوان و رسیدگی به خواست‌های وارثین شهدا را یکی از مسوولیت‌های خویش دانسته بیان داشت که، حکومت محلی کندز ازهیچ نوع سعی و تلاش در راستای بهبود زندگی آنان دریغ نمی‌ورزد .
والی کندز به مسوولان هدایت داد برای خانواده وسیم ماهانه مساعدت نقدی ومواد خوراکی نموده تا وی بتواند بدون کدام چالش و بدور از گزند روزگار به تعلیم و تربیه خویش ادامه دهد