محمد آصف رحیمی به هدف بررسی وضعیت امنیتی به ولسوالی اوبه سفر نمود.

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در سفر به ولسوالی اوبه ،از توظیف نیروهای امنیتی و دفاعی کافی بخاطر تامین امنیت این ولسوالی و هدف قرار دادن محلات تجمع و فعالیت دشمنان خبر داد.

همزمان با این مشکلات محیطی و اجتماعی مردم ولسوالی اوبه از سوی والی هرات بررسی شد.

شماری از بزرگان و موی سفیدان ولسوالی اوبه در حالیکه برخی نگرانی های شان از ناحیه فعالیت و حضور مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی را ابراز داشتند و تاکید نمودند که به دشمن اجازه فعالیت را نخواهند داد.

در این میان والی هرات نقش مردم را در تامین امنیت ارزنده دانست و به نیروهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا به دشمن سفاک رحم نکنند.

همچنان پاسوال عبدالباقی بهسودی رئیس هیات اعزامی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در این سفر والی هرات را همراهی می نمود اطمینان داد که مشکلات و کمبودی های قطعات پولیس بگونه جدی بررسی و ارزیابی میشود.

در جریان این سفر همچنان برخی تهدیدات و چالش های امنیتی در این ولسوالی ،راه های جلوگیری از حضور و فعالیت دشمن و تقویت نیرو های امنیتی و دفاعی نیز به بحث و بررسی گرفته شد.