زخمیان نیروهای امنیتی و دفاعی غور از کمک‌های نقدی مستفید شدند.

به روز دوشنبه ۱۹ سنبله مقامات اداره محلی و اعضای شورای ولایتی غور به عیادت زخمیان نیروهای امنیتی این ولایت در شفاخانه رفته و یک مقدار وجوه نقدی غرض تداوی شان به آنها سپردند.
گفته می‌شود که سه تن از نیروهای خیزش مردمی که اخیراً در برابر حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی‌های غرب فیروزکوه مقاومت نموده جراحت برداشته بودند. به شفاخانه ولایتی انتقال و تحت مداوا قرار دارند.