معرفی روسای جدید التقرر اداره مستقل ارگانهای محلی

امروز شنبه ۱۰ سنبله سال روان، نجیب الله مطهری به حیث سرپرست ریاست دفتر و سید شاه سقیم به حیث سرپرست ریاست اطلاعات و آگاهی عامه اداره ارگان‌های محلی رسماً از سوی هیئت رهبری اداره، به کارمندان ریاست های متذکره، معرفی گردید.
طی مراسمی که به همین مناسبت دایر گردیده بود، حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در ارتباط به مقرری روسای فوق، از سوی محمد اکبر دشتی رئیس استخدام و سوانح کارکنان، قرائت گردید.


در همین حال، روح الله نیازی معین مالی و اداری ادارۀ ارگان‌های محلی، ضمن ابراز تبریکی برای روسای جدید التقرر موفقیت‌های مزید را برایشان آرزو نمودند.
به گفته آقای نیازی، رهبری اداره ارگان‌های محلی متعهد است تا سطح اطلاع رسانی را در محلات تقویت نموده تا بتوانیم به اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز را با مردم شریک کنیم، و از طرف دگر ما متعهد هستیم با جنگ روانی مقابله نموده و مردم را باورمند به دولت و حکومت محلی بسازیم. ثانیاً ابراز امیدواری نمود، که روسای جدید التقرر سبب ایجاد تغییر مثبت در روند حکومتداری خوب گردند و ما شاهد اقدامات تاثیر گذار در حکومتداری محلی باشیم.
در فرجام این مراسم، روسای ریاست دفتر و ریاست اطلاعات و آگاهی عامه،از هیئت رهبری اداره بخاطر اعتماد و باور به آنان ابراز تشکری نموده، اطمینان دادند در راستای مسولیت های سپرده شده متعهد هستند و با تمام تلاش با حس مسولیت پذیری وظایف خویش را انجام میدهند.