نجیب الله مطهری به حیث رئیس دفتر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نمود

محترم نجیب الله مطهری فرزند امیرشاه  به اساس پیشنهاد شمار۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۱۰۲۴مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در بست رتبه دوم به حیث رئیس ریاست دفتر این اداره تقرر حاصل نمود.

محترم نجیب الله مطهری که دارای تحصلات عالی به سویه ماستری و نیز از تجارب کاری خوب و شایستگی لازم برخوردار میباشد، رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن ابراز تبریکی، به اقای مطهری از بارگاه ایزد منان خواهان موفقیت های بیشتر می باشد.