رئیس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی با بزرگان ولایت وردک دیدار کرد!

شماری از بزرگان قومی، نمایندگان شورای ملی و فعالان جامعه مدنی وردک، امروز با عبدالمتین بیک رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی دیدار و گفت‌وگو کرده اند.

آن‌ها نگرانی خود را از زودبندها، راهپیمایی‌ها و سایر مشکلات ابراز داشته و خواهان توجه بیشتر حکومت به آن ولایت شده اند.

بزرگان قومی وردک گفتند: ما همیشه در ادوار تاریخ به‌گونه‌ی مداوم از نظام حمایت کرده و در این راه قربانی داده یم.

به گفته آنان، کشور در یک شرایط حساس قرار دارد. بنابراین، بهتر دانسته تا به جای این‌که جاده‌ها را مسدود نمایند و یا راهپیمایی کنند با حکومت حرف زده مشکلات پیش‌آمده را شریک سازند.

رئیس  اداره مستقل ارگان‌های محلی عبدالمتین بیک ابراز داشت: حکومت از همین مردم است و برای حل مشکلات به زودی راه‌حل‌های را جستجو می‌کند. وی افزود: هرگاه تمامی مردم همین‌گونه یکجا شوند و مشکلات‌شان را به حکومت شریک سازند، باورمند است که تمامی چالش‌ها از میان برداشته شده و حل می‌شوند .

آقای بیک، یک بار دیگر به بزرگان قومی خاطرنشان ساخت مانند گذشته‌ها در کنار حکومت ایستاده و در راستای ایجاد حکومتداری خوب و تامین صلح پایدار در این ولایت  از هیچ نوع تلاش‌ دریغ نورزید.