ملاقات رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی با شاروالان پنج ولایت کشور