رئیس ریاست جندر اداره مستقل ارگانهای محلی تعیین گردید.

خانم صغری عطایی به اساس پیشنهاد شماره ۴۵۱ مورخ ۸/۵/۱۳۹۷ ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره ۹۰۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  در بست رتبه  دوم به حیث رئیس ریاست جندر اداره  مستقل ارگانهای محلی معرفی شد.

خانم عطایی پیش‌ازاین به‌حیث معاون ریاست امور زنان، مشاورحقوقی نهاد شهدا، مسوول اداره کمیسیون مستقل انتخابات، مسوول دفتر شبکه زنان افغان و نیز آموزگار ولایتی دفتر مشترک تنظیم انتخابات ولایت بامیان ایفای وظیفه  نموده اند.

خانم عطایی درزمینه تامین حقوق و ارتقای ظرفیت زنان ولایت بامیان تلاش‌های فروان نموده است.

رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی ضمن ابراز خرسندی، به خانم عطایی آروزی موفقیت در عرصه پیشبرد امور را می‌نمایند.