دیدار عبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی با مسئولین شاروالی میمنه

محترم عبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی و محترم داکتر نقیب الله فایق والی جدید فاریاب روز شنبه با مسولین ومنسوبین شاروالی میمنه دیدار و درقسمت پیشنهادات آنان وعده سعی وتلاش دادند.
در این دیدار رئیس اداره ارگانهای محلی و والی فاریاب خطاب به منسوبین شاروالی میمنه از جلوگیری مداخلات افراد و اشخاص در امور شاروالی خصوصا بخش عواید این شاروالی مژده داده افزودند آنان امید وار هستند تا کار های این ریاست در بخشهای مختلف بخاطر عرضه خدمات بهتر و خوبتر به شهروندان به وجه احسن آن صورت بگیرد و والی فاریاب در قسمت اجرای اضافه کاری بخش تنظیفات شاروالی وعده داد که به آنان کمک مینماید .
دراین دیدار بنابر پیشنهاد شورای مشورتی شاروالی در قسمت مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی که قراراست در بالای تپه پارک شاروالی میمنه با دریافت بودجه آن اعمار گردد .


تکمیل کار شبکه آبرسانی شهر میمنه که مردم شهر سخت به آن نیاز دارند و دیوار استنادی در اطراف دریای شهر میمنه که در موسم سیل خیزی ها خطراتی از این ناحیه وجود دارد وعده دادند که درقسمت جلب توجه دونر ها و یا دریافت بودجه مورد نیاز در بخشهای یاد شده از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزند .
همچنان آنها با دیدن نقشه هوتل پنج ستاره که کار آن در محوطه شاروالی جریان داشته و تا اندازه ای پیشرفته است اعمار این هوتل را یک گام ارزنده بخاطر رشد وانکشاف شهر خوانده بخاطر نظارت دقیق از جریان کار پروژه و استفاده مواد با کیفیت و تکمیل شدن کار آن در معیاد معینه اش مطابق به قرار داد تاکید کردند .