جلسه بزرگ مردمی به حمایت از نظام و نیروهای امنیتی در بامیان برگزار گردید

این جلسه با اشتراک علما، متنفذین، بزرگان و اقشار مختلف مردم بامیان، به هدف بررسی وضعیت عمومی امنیتی، اخذ تدابیر پیش‌گیرانه برای دفع تهدیدات احتمالی دشمن و ایجاد کمیسیون مشترک حمایت از جبه‌های جنگ برگزار گردید